Locja śródlądowa


Locja zajmuje się dokładnym opisem danego akwenu oraz jego oznakowaniem nawigacyjnym ze względu na bezpieczeństwo żeglugi.
Znaki nawigacyjne.
Rzeki kanały i jeziora, po których odbywa się ruch żeglugowy są oznakowane tablicami i światłami. Rozróżnia się następujące rodzaje znaków żeglugowych:
  1. znaki zakazu
  2. znaki nakazu
  3. znaki ograniczenia
  4. znaki wskazania
  5. znaki pomocnicze informacyjne

Ilustrują je odpowiednie plansze i powinniśmy umieć je rozpoznawać oraz wiedzieć co się za nimi kryje. Np. znak informujący o przeprawie promowej musi nam uświadamiać, że prom przesuwa się po linie, która dla nas jest niewidoczna, bo jest pod wodą. W kierunku poruszania się promu w danej chwili, prom podciągając się na linie powoduje jej szybkie unoszenie się do góry. Za promem lina opada szybko na dno. Nie próbujmy nigdy, spiesząc się, przepływać przed promem.
Do oznaczania trasy szlaku żeglownego i przeszkód żeglugowych na szlaku dróg wodnych stosuje się tablice oraz światła.

  1.  znaki pływające, wyznaczające kierunek szlaku żeglownego
  2.  znaki brzegowe, określające miejsca niebezpieczne szlaku żeglownego oraz położenie szlaku w stosunku do brzegów drogi wodnej
  3.  znaki wskazujące przeszkodę na szlaku żeglownym
  4.  znaki żeglugowe przejazdów przez budowle wodne
  5.  znaki wyznaczające wjazd do portów lub odgałęzień dróg wodnych oraz wyznaczające wjazd na szlak żeglowny jezior i rozlewisk

Prawą stroną szlaku żeglownego lub prawym brzegiem drogi wodnej jest ta strona lub brzeg, które znajdują się na prawo od statku płynącego w dół rzeki.
Kierunek i strony szlaku żeglownego na kanałach i jeziorach określają lokalne przepisy żeglugowe. Jeśli takich nie ma, to za prawą stronę szlaku żeglownego należy przyjmować szlak z prawej burty statku jeśli statek płynie ze wschodu na zachód lub z południa na północ. 

Oznakowanie szlaku żeglownego.

Prawa strona szlaku.

Kolor: czerwony
Kształt: pława walcowa, pława ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym, tyka z wiechą
Znak szczytowy: czerwony walec, może być w formie reflektora radarowego
Światło: czerwone rytmiczne (rytm dowolny)

Lewa strona szlaku.

Kolor: zielony
Kształt: pława stożkowa, pława ze znakiem szczytowym, tyka ze znakiem szczytowym, tyka
Znak szczytowy: zielony stożek; może być w formie reflektora radarowego
Światło: zielone rytmiczne (rytm dowolny)

Znaki rozgałęzienia szlaku

Kolor: poziome czerwone i zielone pasy
Znak szczytowy: kula z zielonymi i czerwonymi pasami, może być w formie reflektora radarowego
Światło: białe izofazowe lub białe migające w grupach (np. z trzech błysków)

Znaki żeglugowe zakazu

Zakaz przejścia [znak ogólny]

czerwone światła
lub czerwone flagi.
Dwie tablice, dwa czerwone światła lub dwie flagi [jedna nad drugą] oznacza długotrwały zakaz przejścia.

Zakaz wszelkiego wyprzedzania.

Zakaz wyprzedzania; dotyczy tylko zestawów

Zakaz mijania i wyprzedzania.

Zakaz postoju [na kotwicy lub na cumach przy brzegu]

Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach [od znaku]

Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny.

Zakaz cumowania do brzegu

Zakaz zawracania.

Zakaz wytwarzania fali.

Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami [pod mostem, przez jaz]

Zakaz przejścia - przygotować się do wejścia lub przejścia.

Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym.

Zakaz ruchu statków sportowych i turystycznych oraz ruchu wszelkich małych statków.

Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego.

Zakaz ruchu statków żaglowych.

Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym.

Zakaz pływania na desce z żaglem.

Znaki żeglugowe nakazu

Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak.

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty.

Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty.

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty.

Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty.

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty.

Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty.

Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami.

Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/godz.

Nakaz nadania sygnału dźwiękowego.

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności.

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności.
Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości

Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza się statków do zmiany kursu lub prędkości.

Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki.

Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego.

Nakaz prowadzenia nasłuchu
radiotelefonicznego na wskazanym kanale.


Znaki żeglugowe ograniczenia

Ograniczona głębokość.

Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody.

Ograniczona szerokość przejścia lub szlaku żeglownego.

Inne ograniczenia ruchu żeglugowego - należy się z nimi zapoznać. Ograniczenia te mogą też być podane na białym polu znaku lub pod znakiem w formie symbolu lub napisu.

Granica szlaku żeglownego od prawej [lewego] brzegu, w metrach podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.